Op donderdag 14 december 2023 organiseert APPARTEMENT.tv de maandelijkse roadshow voor syndici, mede-eigenaars, studenten en talenten voor gebouwenbeheer, in de Regio OOSTENDE – KUST.

APPARTEMENT.TV JAARVERGADERING – OOSTENDE – 14 december

Locatie: HOTEL BERO – Hofstraat 1a, 8400 Oostende
15u30 – 18u00: enkel voor professionele deelnemers en overheden
18u30 – 21u00: open voor alle mede-eigenaars, particulieren en hun familie

Agenda van de onderwerpen die tijdens deze ROADSHOW jaarvergaderingen besproken worden:

 • Feiten en cijfers over appartementsgebouwen in private mede-eigendom in deze stad, regio en provincie (in samenwerking met Syndi.be)
  – Het aantal appartementsgebouwen in VME in Oostende en in West-Vlaanderen
  – Het aantal appartementsgebouwen in VME, dat minder dan 10 jaar oud is
  – Het aantal appartementsgebouwen in VME, dat een asbestattest nodig heeft
  – Het aantal appartementsgebouwen in VME, dat een EPC gemene delen heeft
  – Het aantal professionele syndici dat deze VME’s beheert in deze regio
 • Wetsvoorstel in het federaal parlement om VME’s te verplichten om meerjarenplannen voor groot onderhoud en renovatie van appartementsgebouwen te maken en te publiceren.
  – Conditiemeting van gebouwen, levensduur van materialen
  – Analyse van gebouwschil met vooral gevels, daken, isolatie, betonrot, waterdichting
  – Inventaris van installaties en kritieke onderdelen van mechanische elementen en bewegende delen
  – Meerjarenplan voor onderhoud en renovatie op basis van de staat van het gebouw
  – Begroting voor de realisatie van de werken, reservefonds, financiering
  – Ambities van de mede-eigenaars bewoners / verhuurders / senioren
  – Renovatiecoaches en steunmaatregelen
 • Vlaamse regelgeving over renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023 en de doelstellingen op termijn met streefdata in 2028, 2035, …
  – Klimaatdoelstellingen aan de basis van het beleid
  – Energieverbruik verminderen door aanpassing stookgedrag en isolatie
  – Verouderde installaties vervangen
  – Installaties monitoren met Fiber en Internet Of Things (IOT)
  – Zelf energie opwekken, inkopen en opslaan
  – Sancties bij het niet halen van de beleidsdoelstellingen
  – Financiële steun om de doelstellingen wél te halen
  – Stand van zaken van EPC en Asbestattest voor gemene delen
  – Vergroenen en ontharden
 • Vlaamse regelgeving inzake elektrisch rijden, het verbod op verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren en de gevolgen daarvan voor laadpalen in appartementsgebouwen.
  – Klimaatdoelstellingen aan de basis van het beleid
  – Uitstoot van CO2 verminderen door verbieden van verbrandingsmotoren
  – Laden van elektrische voertuigen volgens de beleidsvisie
  – Installeren van eigen laadinstallatie in appartementsgebouwen
  – Geïntegreerd model maken van energievoorziening enerzijds en elektrische mobiliteit anderzijds
  – Brandveiligheid en de praktijk van de lokale brandweer
 • Optoppen van bestaande appartementsgebouwen
  – Stabiliteitsonderzoek van de bestaande gebouwstructuur
  – Visie van het lokaal bestuur en vergunningsbeleid
  – Ontwikkelen van opbrengstproject in de VME
  – Gebruik van extra middelen voor grondige renovatie en/of upgrade

Alle bezoekers aan de ROADSHOW moeten zich vooraf inschrijven om een goede organisatie mogelijk te maken.
Gratis voor mede-eigenaars, syndici, vastgoedmakelaars en hun medewerkers, 
maar niet komen zonder geldige annulatie kost € 50,00.

 • naar het inschrijvingsformulier voor PROFESSIONALS (15u30-18u00): klik hier  – je kan bij die inschrijving ook aangeven met welke partners je contact wil hebben
 • naar het inschrijvingsformulier voor MEDE-EIGENAARS en particulieren (18u30-21u00): Klik hier – je kan bij die inschrijving ook aangeven met welke partners je contact wil hebben

Alle vragen over dit evenement kan je stellen via mail op info@appartement.tv (antwoord binnen de 24 uur) of  telefonisch via 0495/28 14 67