GELD is de belangrijkste reden voor discussies bij planning van onderhoud en renovatie van appartementsgebouwen. Daarom is het aanbod van de FINANCIËLE MARKT voor VME-kredieten, tijdens ons VME-café heel belangrijk.