Mr. Frank Burssens van Everest advocaten geeft toelichting bij belangrijkste passages uit de nieuwe wet op mede-eigendom die vanaf 01 januari 2019 van kracht wordt.