Paul Steenmans van FEREB vzw is de eerste spreker op ons informatieweekend. Hij heeft het over: Betonherstelling bij appartementen: welke stappen moeten gezet worden voor een duurzame betonherstelling.

FEREB heeft in samenwerking met TÜV een procedure op punt gesteld voor de renovatie van appartementsgebouwen waarin alle aspecten van een duurzame betonherstelling zijn opgenomen. “Het is een compleet pakket waarbij eerst een diagnose wordt gesteld op basis van een vooronderzoek en vervolgens de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met gecertificeerde producten en door gecertificeerde aannemers. Na uitvoering wordt een attest opgesteld en worden de modaliteiten vastgelegd voor een jaarlijkse controle en onderhoud gedurende de garantieperiode van tien jaar. Doordat ook verzekeraars en banken in de procedure zijn betrokken, kunnen de werken altijd doorgaan en is een hoogwaardig eindresultaat gegarandeerd”, zegt Steenmans.    

Schrijf nu gratis in voor onze INFOMARKT in Oostende op 29-30 november 2019: klik hier