Leuven staat voor grote uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening en wonen. Meer inwoners, meer studenten en meer jobs noodzaken bewuste politieke keuzes. Devlies is akkoord met ons voorstel om ruimtelijke ordening en wonen in één bevoegdheid te bundelen in een volgend schepencollege. Bekijk het volledige interview, via de link hieronder.