Het wetsvoorstel van Verduyckt (foto) en Segers dat in het federaal parlement op tafel ligt, wil VME verplichten om een meerjarenplan met begroting te maken voor groot onderhoud en renovatie. Gebouwen worden ouder en de wet- en regelgeving worden strenger. Uitstel van aanpak is geen optie meer.

Dit is het begin van een revolutie, want waar VME vooral uitblonken door uitstelgedrag staan de deadlines nu op papier en het is waarschijnlijk dat meer dwingende voorschriften gaan volgen. Het technisch dossier onder controle krijgen en de besluitvorming onder de mede-eigenaars organiseren worden 2 helse uitdagingen.

Kris Verduyckt komt zijn wetsvoorstel persoonlijk toelichten op zaterdag 4 november voor syndici, mede-eigenaars en lokale besturen.

15 experts-sprekers geven op het “APPARTEMENT VAN DE TOEKOMST plein” inzichten in actualiteiten en nabije toekomst.
Deelname aan deze infosessies is gratis. Inschrijving verplicht (inschrijvingsformulier volgt).
Bekijk het laatste overzicht van de INFOSESSIES: klik hier

Wil je meer info over HET APPARTEMENT VAN DE TOEKOMST bel dan 0495/28.14.67 of mail secretariaat@appartement.tv