Sinds eind december 2020 is er een wettelijk kader om online en hybride vergaderen mogelijk te maken. De jurist schetst wat dit precies inhoudt.