Tijdens de recente nieuwjaarsreceptie van de Unie Vlaamse Syndici overtuigde Olivier Potters van Syndimmo Vastgoed ons, met de stelling dat syndici eigenlijk een belangrijke rol zouden moeten spelen bij de opmaak van de basisakte van nieuwe appartementsgebouwen en mede-eigendom.

Het klinkt als de logica zelf, dat een ervaringsdeskundige een zinvolle bijdrage kan leveren bij het opmaken van de regels die achteraf zullen gelden voor het verdelen van de beheerskosten van het gebouw. Dat gaat dan vaak over betalen voor het gebruiken van de lift en andere discussiepunten. Vandaar de oproep van Olivier Potters aan bouwpromotoren en zelfs notarissen of juristen: betrek de syndicus tijdig bij dit project !