Schepen Tom De Boeck van district Hoboken toont met zijn aanwezigheid op de persvoorstelling van de C-space in het woonproject Groen Zuid aan, dat hij dit initiatief van Cores Development bijzonder genegen is. Dit is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de nieuwe steden.